II. pilier - Starobné dôchodkové sporenie

Starobné dôchodkové sporenie, nazývané aj 2. dôchodkový pilier, umožňuje ľuďom financovanie starobného dôchodku sporením z časti povinných odvodov popri dôchodkovom poistení v 1. pilieri a ďalších, súkromných formách zabezpečenia v dôchodku.

Okrem finančného zabezpečenia sporiteľa chráni 2. pilier aj pozostalých v prípade smrti sporiteľa počas doby sporenia.

NN logo     AXA logo

V prípade záujmu nás kontaktujte. Radi Vám pomôžeme: