Poistenie domácnosti

Máte svoje bývanie správne poistené?

Ceny nehnuteľností za posledné obdobie prudko narástli,

máte určenú správnu výšku poistenej nehnuteľnosti = poistnej sumy?

V rámci spolupráce OZ SLOVES a spoločnosti DALIAN sme pre členov OZ Sloves a ich rodinných príslušníkov pripravili akciovú ponuku poistenia domácnosti s nadštandartnou zľavou  55%.

PREMIOVÉ BÝVANIE = ALL RISKS (všetky riziká) – komplexné poistné krytie, teda máte istotu, že Vaše bývanie je kompletné a správne poistené, zahrňa:

  • poistenie majetku (dom, byt, alebo stavba)

Predmetom poistenia stavieb je samotná stavba, či už je to byt, rodinný dom alebo dom vo výstavbe vrátane všetkých ich stavebných súčastí a príslušenstva. Predmetom poistenia môžu byť aj vedľajšie stavby, garáže, stavebný materiál alebo stroje a mechanizmy stavebné.

  • zodpovednosť z vlastníctva stavby (SR)
  • poistenie domácnosti

Predmetom poistenia je súbor hnuteľných vecí, skupiny hnuteľných vecí, vo vlastníctve poisteného, ktoré členovia poistenej domácnosti užívajú v osobnom (mimopracovnom) živote občanov.

  • zodpovednosti za škodu členov domácnosti (SR – EÚ)
  • asistenčné služby poskytované 24 hodín denne, 7 dní v týždni

Poistné podmienky PREMIUM Poisť..zip

 

Pre správne poistenie Vašej nehnuteľnosti Vám radi pomôžeme:

  • 0908 622 860, info@dalian.sk, Bibiana Mathiová
  • 0908 082 820 martina@dalian.sk, Martina Dzuricová