Odborové zväzy

 

Spoločnosť Dalian s.r.o. podpísala rámcové zmluvy s Odborovými zväzmi za účelom poskytnutia služieb vo finančnej oblasti a sprostredkovania služieb mobilných operátorov. V súčasnej dobe spolupracujeme s týmito OZ:

OZ Hasici     OZ Policie    OZ Justicie    OZ stráže    OZ SLOVES   OZ skolstva a vedy     OZPKP Pracovníci knižníc     OZ Železničiarov     IOZ logo new