Životné poistenie

Vrámci spolupráce OZ ZVJS a spoločnosti DALIAN sme pre členov OZ Zboru väzenskej a justičnej stráže a ich rodinných príslušníkov pripravili zvýhodnené rizikové životné poistenie ActiveLife od AXA.

Kontaktujte nás pre bližšie informácie a uzatvorenie poistenia:

  • 0908 622 860, info@dalian.sk, Bibiana Mathiová
  • 0908 082 820, martina@dalian.sk, Martina Dzuricová
  • 0907 638 023, info@dalian.sk, Andrea Šenitková

Rizikové životné poistenie ActiveLife

AXA Zivotne