PZP AXA poisťovňa

Vrámci spolupráce OZ ZVJS a spoločnosti DALIAN sme pre členov OZ Zboru väzenskej a justičnej stráže a ich rodinných príslušníkov pripravili exkluzívnu zľavu 10% z ceny PZP poistenia od AXA.

Najlacnejšie PZP a ďalšie akciové produkty je možné objednať jedine prostredníctvom firmy Dalian. Kontaktujte nás:

Komplexné PZP poistenie Auto GO so zľavou 10%

PZP AXA