Zodpovednosť zamestnanca pri výkone povolania

V rámci spolupráce OZH a spoločnosti DALIAN sme pre členov OZ Hasičov výhodné poistenie zodpovednosti zamestnanca pri výkone povolania od poisťovne Kooperatíva.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania ponúka zamestnancovi optimálnu poistnú ochranu v prípade, ak spôsobí škodu svojmu zamestnávateľovi náhodne, pri plnení pracovných úloh.

Poistený má právo, aby poisťovňa za neho v dojednanom rozsahu nahradila zamestnávateľovi uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody vzniknutú poškodením alebo zničením zverených predmetov, mechanického pracovného prostriedku, tovaru alebo materiálu pri nakladaní, vykladaní alebo manipulácii s ním.

Ak je dojednané aj pripoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na zverenom vozidle, plnia sa aj škody na kolesách alebo prípojných vozidlách vedených poisteným.

Výška poistného sa stanovuje na základe 3-mesačnej hrubej mzdy.

Hlavné výhody poistenia:

- poistné s 80% zľavou oproti ostatným poisťovniam

- uzavretie poistnej zmluvy a jej následné plnenie je podmienené členstvom v Odborových zväzoch.

- spoluúčasť je 10% minimálne 33,-Eur

- možnosť pripoistenia Európy

- zmluva nezaniká poistnou udalosťou                            

- pripoistenia v cene základného poistenia

     

Poistná suma

bez motorového vozidla

s motorovým vozidlom + kolesá

2,500.00

17,50

23,75

2,700.00

18,90

25,65

2,900.00

20,30

27,55

3,100.00

21,70

29,45

3,300.00

23,10

31,35

3,500.00

24,50

33,25

3,700.00

25,90

35,15

3,900.00

27,30

37,05

4,100.00

28,70

38,95

4,300.00

30,10

40,85

4,500.00

31,50

42,75

4,700.00

32,90

44,65

4,900.00

34,30

46,55

5,100.00

35,70

48,45

6,000.00

42,-

57,-

7,000.00

49,-

66,50

8,000.00

56,-

76,-

9,000.00

63,-

85,50

Všeobecné poistné podmienky KOOPERATIVA.pdf

Uzatvorenie akciovej poistnej zmluvy je možné jedine prostredníctvom firmy DALIAN. Kontaktujte nás:

  • 0908 622 860, info@dalian.sk, Bibiana Mathiová
  • 0908 082 820 martina@dalian.sk, Martina Dzuricová

Mám záujem o poistenie zodpovednosti

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.